ลูกของท่านควรได้รับวัคซีนหรือไม่

ท่านอาจสงสัยว่าลูกของท่านสามารถรับวัคซีนได้หรือไม่หากอยู่ระหว่างการรักษาด้วยยา ทางที่ดีท่านควรปรึกษาบุคลากรผู้ให้การดูแลรักษา IBD ก่อนที่จะให้ลูกได้รับวัคซีนใดๆ

หากลูกของท่านได้รับสเตียรอยด์หรือยากดภูมิคุ้มกันอาจทำให้เด็กมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันน้อยลงและติดเชื้อได้ง่าย ดังนั้นจึงไม่ควรได้รับวัคซีนชนิดเชื้อเป็นซึ่งรวมถึงวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR) ไข้เหลือง และวัณโรค (BCG)

วัคซีนพื้นฐานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อลูกของท่าน วัคซีนพื้นฐานซึ่งอาจให้โดยแพทย์หรือพยาบาลเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย เช่น วัคซีนรวม Td/IPV ซึ่งสามารถป้องกันคอตีบ บาดทะยัก และโปลิโอในเข็มเดียว หากลูกจำเป็นต้องได้รับวัคซีนชนิดเชื้อเป็นโดยได้รับสเตียรอยด์มาแล้วอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก็จะต้องรอจนจบคอร์สการรักษาด้วยสเตียรอยด์แล้วอย่างน้อย 3 เดือนจึงจะสามารถรับวัคซีนได้

บุคลากรผู้ให้การดูแลรักษา IBD จะแนะนำให้ลูกของท่านได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำ อนึ่ง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดพ่นจมูกสำหรับเด็กเล็กนั้นไม่ควรใช้ในเด็กที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันหรือระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอเนื่องจากวัคซีนนี้ใช้ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ดัดแปลงให้มีฤทธิ์อ่อนลงแต่ยังคงมีชีวิตอยู่ อย่างไรก็ดีลูกของท่านยังคงสามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตายได้ตามปกติ ท่านควรปรึกษาบุคลากรผู้ให้การดูแลรักษา IBD ถึงทางการเลือกรับวัคซีนที่เหมาะสมกับลูกของท่าน

หากท่านมีแผนจะเดินทางไปต่างประเทศอาจจำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่พบในภูมิภาคอื่น วัคซีนบางตัวเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็น (เช่น วัคซีนไข้เหลือง) ซึ่งไม่สามารถให้ในเด็กที่มี IBD และได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ท่านควรปรึกษาแพทย์ถึงวัคซีนที่ลูกควรได้รับก่อนเดินทาง อนึ่ง วัคซีนไข้สมองอักเสบบางชนิดสามารถให้ในผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์

ท่านควรปรึกษาแพทย์หรือพยาบาลล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนเดินทางไปต่างประเทศเพื่อตรวจสอบว่าวัคซีนที่เด็กได้รับสามารถป้องกันเชื้อที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ได้หรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้จากเวชระเบียนของเด็ก นอกจากนี้แพทย์หรือพยาบาลยังอาจให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนก่อนเดินทาง การดูแลสุขภาพระหว่างเดินทาง (เช่น การป้องกันมาลาเรีย) ตลอดจนฉีดวัคซีนที่จำเป็นก่อนการท่องเที่ยวในวันหยุด

ที่มา Should my child have vaccinations? หน้า 22

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.crohnsandcolitis.org.uk/Publications/IBD-in-children.pdf