ข้อควรรู้เกี่ยวกับการรักษาโรค IBD ด้วยยา

การใช้ยาสเตียรอยด์อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งมีบทบาทสำคัญเมื่ออยู่ภายใต้สถานการณ์ตึงเครียด ด้วยเหตุนี้การรักษาด้วยสเตียรอยด์ควรลดอย่างค่อยเป็นค่อยไปแทนที่จะหยุดการรักษาอย่างฉับพลันเพื่อที่จะให้ร่างกายได้ปรับตัว ท่านจะต้องแจ้งให้แพทย์ผู้ให้การดูแลรักษาโรคหรือการบาดเจ็บอื่นนอกเหนือจาก IBD ทราบหากลูกของท่านได้รับยาสเตียรอยด์

ยากลุ่มสเตียรอยด์และยากดภูมิคุ้มกันอาจทำให้ลูกของท่านติดเชื้อได้ง่าย โรคติดเชื้อบางโรค (เช่น อีสุกอีใส) อาจรุนแรงมาก ดังนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการดูแลในกรณีที่เด็กคลุกคลีกับผู้ป่วย นอกจากนี้ยากดภูมิคุ้มกันอาจกระตุ้นความไวต่อแสงแดดจึงควรให้ลูกทาครีมกันแดดที่มีค่าป้องกันแสงแดดสูง

ท่านควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับยา IBD ที่ลูกได้รับก่อนให้ลูกรับประทานยาร่วมกับยาอื่นเนื่องจากอาจเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา ไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือการรักษาทางเลือกอื่น

ที่มา Important point about drug treatment หน้า 21

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.crohnsandcolitis.org.uk/Publications/IBD-in-children.pdf