คำแนะนำสำหรับพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กที่เป็นโรค IBD

เรื่อง โภชนบำบัดควรมีรูปแบบอย่างไรโภชนบำบัดควรมีรูปแบบอย่างไร

แพทย์มักเริ่มต้นรักษาเด็กที่มีโรคโครห์นโดยปรับให้เด็กดื่มอาหารเหลวสูตรพิเศษแทนอาหารปกตินาน 6-8 สัปดาห์ อาหารสูตรนี้ย่อยง่ายและให้สารอาหารที่จำเป็น อย่างครบถ้วนเพื่อชดเชยน้ำหนักที่สูญเสียและช่วยให้ลูกของท่านมีการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม

ท่านสามารถรับอาหารเหลวสูตรพิเศษที่แพทย์สั่งจ่ายได้จากร้านขายยาใกล้บ้าน อาหารสูตรนี้มักอยู่ในรูปผงสำหรับชงดื่ม ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีหลายกลิ่นให้เลือกสรรและอาจมีซองเล็กสำหรับทดลองใช้ บางยี่ห้ออาจมีผลิตภัณฑ์บรรจุกล่องพร้อมดื่มด้วย

เด็กควรดื่มอาหารเหลวสม่ำเสมอตลอดทั้งวัน หากเด็กไม่สามารถดื่มได้เพียงพอแพทย์อาจพิจารณาการให้อาหารทางสายยาง (สายยางขนาดเล็กสอดผ่านจมูกลงไปถึงกระเพาะอาหาร) อย่างไรก็ดีควรทดลองกลิ่นหรือชนิดของอาหารเหลวที่เด็กดื่มได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สายยาง โภชนากรหรือบุคลากรผู้ให้การรักษา IBD สามารถให้คำแนะนำในข้อนี้เด็กที่ใส่สายยางสามารถไปโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือทำกิจกรรมได้ตามปกติ การใส่สายยางอาจทำให้เด็กบางคนไม่สบายใจซึ่งท่านควรปรึกษากับครูล่วงหน้า ท่านสามารถปรับตารางมื้ออาหารให้สอดคล้องกับกิจวัตรประจำวันของเด็กและท่านสามารถให้อาหารบางส่วนในช่วงกลางคืนระหว่างที่ลูกหลับ

พูดคุยกับลูกถึงสิ่งที่เขาอยากทำในระหว่างสมาชิกในบ้านรับประทานอาหารเสียตั้งแต่ก่อนเริ่มโภชนบำบัด เด็กบางคนอาจต้องการทำอย่างอื่นมากกว่าที่จะนั่งร่วมกับครอบครัว ท่านจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กตัดสินใจโดยที่เด็กจะต้องไม่รู้สึกว่าตนเองถูกตัดออกจากกิจกรรมของครอบครัว

เด็กส่วนใหญ่มักปรับตัวกับอาหารเหลวได้เร็วแม้บางครั้งอาจมีอาการเวียนศีรษะหรือปวดศีรษะบ้างจากสารอาหารซึ่งมีความเข้มข้นสูง อาการดังกล่าวอาจเป็นผลจากภาวะขาดน้ำ ดังนั้นจึงควรให้ลูกดื่มน้ำอย่างเพียงพอระหว่างได้รับโภชนบำบัด แม้เด็กสามารถดื่มเครื่องดื่มชนิดอื่นได้แต่ก็ควรปรึกษาแพทย์หรือโภชนากรเสียก่อน ภายหลังการรักษาเด็กจะได้เริ่มรับประทานอาหารปกติโดยเพิ่มปริมาณขึ้นทีละน้อยตลอดระยะหลายสัปดาห์ บุคลากรผู้ให้การดูแลรักษา IBD จะเป็นผู้ให้คำแนะนำการเริ่มอาหารแก่ท่านในฐานะคนเป็นพ่อเป็นแม่ท่านอาจกังวลว่าเด็กอาจประสบความยากลำบากที่ไม่ได้รับประทานอาหารปกติแบบผู้ใหญ่เป็นเวลานาน อย่างไรก็ดีท่านไม่ควรวิตกกังวลเพราะโดยทั่วไปการรักษาด้วยโภชนบำบัดมีประสิทธิภาพดีมาก

เด็กที่เป็นโรคโครห์นอาจได้รับโภชนบำบัด (ดื่มอาหารเหลวร่วมกับอาหารปกติ) หรือได้รับอาหารทางสายยางอย่างเดียวระหว่างการตรวจติดตามเพื่อที่จะฟื้นฟู
การเจริญเติบโตและควบคุมโรค

อาหารพิเศษอื่นจะมีประโยชน์หรือไม่

ยังไม่พบหลักฐานว่าอาหารพิเศษอื่นหรือการเสริมวิตามินมีประโยชน์ในเด็กที่เป็น IBD หรือการหลีกเลี่ยงอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นผลดีในเด็กทุกคน หากท่านพบว่าอาหารใดทำให้ลูกไม่สบายก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารนั้นโดยปรึกษาแพทย์ หรือโภชนากรเสียก่อน ตัวอย่างเช่น เด็กบางคนอาจมีอาการดีขึ้นหากหลีกเลี่ยงรับประทานของเผ็ดหรือดื่มนมวัวปริมาณมาก บุคลากรผู้ให้การดูแลรักษา IBD ของท่านจะให้คำแนะนำการรับประทานอาหารที่หลากหลายและได้รับสารอาหารครบทุกหมู่ อนึ่ง แพทย์อาจสั่งจ่ายวิตามินหรือเกลือแร่ (เช่น วิตามินดีหรือเหล็ก) เสริมให้ลูกของท่านเป็นครั้งคราว

ที่มา
คำแนะนำสำหรับพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กที่เป็นโรค IBD หน้า 16-18
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.crohnsandcolitis.org.uk/Publications/IBD-in-children.pdf