Inflammatory Bowel Disease (IBD) on breastfeeding

องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทารกกินนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิตและเริ่มอาหารหย่านมหลังจาก 6 เดือน มีการศึกษาวิจัยเสนอว่าการกินนมแม่อาจป้องกันการเกิดไอบีดีในเด็กซึ่งแม่เป็นไอบีดี

ท่านจะให้ลูกกินนมแม่ระหว่างที่ได้รับยารักษาไอบีดีได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าท่านได้รับยาใด ยานั้นดูดซึมเข้าสู่น้ำนมหรือไม่ และมีข้อมูลว่าจะมีผลข้างเคียงใดบ้างต่อทารก

ยาสำหรับรักษาไอบีดีส่วนใหญ่อาจใช้ได้อย่างปลอดภัยในช่วงให้นมแต่ผู้ผลิตหลายรายก็ยังคงแนะนำให้ระมัดระวังการใช้ยา โดยอาจมีสาเหตุจากการที่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนถึงผลลัพธ์ระยะยาว อีกทั้งการศึกษาวิจัยในแม่ให้นมก็ทำได้ยาก

ท่านอาจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ โดยควรปรึกษาแพทย์และทีมผู้ให้การดูแลรักษาไอบีดีของท่านเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดจากยาของท่าน

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลยาแต่ละรายการได้จากหัวข้อ 'ความปลอดภัยของยาในระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นม'

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปโดยเฉพาะเมื่อต้องใช้ชีวิตอยู่กับไอบีดี ท่านอาจปรึกษาแพทย์ผดุงครรภ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยไอบีดี

ความปลอดภัยของยาในระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นม

ปรึกษาทีมผู้ให้การดูแลรักษาไอบีดีของท่านโดยเร็วที่สุดเกี่ยวกับการรักษาในระหว่างตั้งครรภ์และให้นม แม้เราได้จัดเตรียมข้อมูลทั่วไปไว้ให้ท่านแล้ว แต่ท่านก็ควรปรึกษาทีมผู้ให้การดูแลรักษาไอบีดีของท่านก่อนที่จะเริ่ม หรือหยุดยาใดก็ตาม

VV-MEDMAT-56380 | Nov 2021

ที่มา

http://s3-eu-west1.amazonaws.com/files.crohnsandcolitis.org.uk/Publications/Pregnancy_and_IBD