ภาวะย่อยน้ำตาลแลคโตสบกพร่องแลคโตสเป็นน้ำตาลที่พบในผลิตภัณฑ์นม เช่น นม ครีม และชีส เอนไซม์แลคเตสในลำไส้ทำหน้าที่ย่อยแลคโตสเพื่อให้สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย ภาวะย่อยน้ำตาลแลคโตสบกพร่องเกิดจากการที่ร่างกายผลิตเอนไซม์แลคเตสไม่เพียงพอ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาดังนี้

  • เกิดแก๊สในทางเดินอาหาร
  • ท้องอืด
  • คลื่นไส้
  • ท้องไส้ปั่นป่วนและมีอาการปวด
  • ท้องเสีย มีอาการถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำ

ผู้ป่วยโรคโครห์นหรือลำไส้อักเสบมีความเสี่ยงต่อภาวะย่อยน้ำตาลแลคโตสบกพร่องไม่ต่างจากคนทั่วไป ยกเว้นในรายที่โรคโครห์นเกิดขึ้นที่ลำไส้เล็กซึ่งจะส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อภาวะย่อยน้ำตาลแลคโตสบกพร่องสูงขึ้น ทั้งนี้ ผู้ป่วยโรคโครห์นหรือลำไส้อักเสบบางรายอาจมีอาการของภาวะย่อยน้ำตาลแลคโตสบกพร่องเฉพาะในช่วงที่โรคกำเริบ

การรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลแลคโตสน้อยหรือปราศจากน้ำตาลแลคโตสอาจช่วยให้ควบคุมอาการได้ดีขึ้น คุณอาจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมที่ปราศจากน้ำตาลแลคโตส โดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่เสริมแคลเซียม และควรตรวจสอบฉลากสินค้าอาหารเนื่องจากบางผลิตภัณฑ์อาจมีส่วนผสมของน้ำตาลแลคโตส

คุณอาจสามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสในปริมาณน้อยได้ เช่น นมที่ผสมในกาแฟ โดยสามารถตรวจสอบปริมาณน้ำตาลแลคโตสได้จากฉลากสินค้า หากฉลากระบุน้ำตาลแลคโตสไว้เป็นลำดับสุดท้ายก็หมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีน้ำตาลแลคโตสน้อยมาก

อาการของภาวะย่อยน้ำตาลแลคโตสบกพร่องคล้ายคลึงกับอาการที่เกิดขึ้นในช่วงโรคกำเริบ ดังนั้นจึงควรปรึกษาบุคลากรผู้ให้การดูแลรักษา IBD ก่อนงดน้ำตาลแลคโตส เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบว่าคุณได้รับแคลเซียมและวิตามินจากอาหารอย่างเพียงพอหรือไม่ ซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพของกระดูก หากคุณได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะย่อยน้ำตาลแลคโตสบกพร่อง ในอนาคตควรได้รับการตรวจซ้ำ เนื่องจากภาวะย่อยน้ำตาลแลคโตสบกพร่องอาจเปลี่ยนไปตามระยะเวลา

ที่มา

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.crohnsandcolitis.org.uk/Publications/Food.pdf