บทบาทของการแพทย์ทางเลือกผู้ป่วยโรคโครห์นบางรายอาจพบว่าการแพทย์ทางเลือกที่ใช้เสริมหรือใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน (complementary and alternative medicines, CAM) ช่วยควบคุมอาการ เช่น ปวดท้อง และท้องอืด

อย่างไรก็ดี หลักฐานที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวยังมีอยู่ค่อนข้างจำกัด อาจเป็นได้ว่าอาการที่ทุเลามีสาเหตุจากโรคโครห์นของผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะโรคสงบพอดี หรืออาจเป็นผลจากการได้รับยาหลอก (placebo effect) ดังที่มีหลักฐานว่าผู้ป่วยอาจมีอาการดีขึ้นเมื่อได้รับยาหลอก (ยาที่ไม่มีสารออกฤทธิ์และไม่เป็นอันตราย) โดยเชื่อว่ายาที่ได้รับนั้นมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยขนาดเล็กพบว่าการฝังเข็มและยาสมุนไพรที่ประกอบด้วยไม้ตระกูลโกฐจุฬาลัมพาอาจได้ผลดีในโรคโครห์นแต่ยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป นอกจากนี้ยังมีการศึกษาผลลัพธ์ของโปรไบโอติกส์ในโรคโครห์นด้วย แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าโปรไบโอติกส์ช่วยชักนำหรือควบคุมโรคโครห์นให้อยู่ในภาวะโรคสงบ

หากคุณต้องการรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือกควรปรึกษาแพทย์ก่อนเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะหากสนใจจะรับประทานยาสมุนไพร เนื่องจากอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยากับยาบางตัว นอกจากนี้คุณจะต้องไม่หยุดยาที่แพทย์จ่ายให้โดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์แม้ว่าอาการดีขึ้นแล้วก็ตาม

คุณควรตระหนักว่าการรักษาบางอย่างอาจกระตุ้นความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันให้รุนแรงขึ้น และจะยิ่งทำให้อาการของคุณแย่ลง

ที่มา

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.crohnsandcolitis.org.uk/Publications/crohns-disease.pdf