กิจกรรม วันสากลโรคไอบีดี (World IBD Day) สำหรับประเทศไทย ครั้งที่ 1
วันสากลโรคไอบีดี (World IBD Day) ในประเทศต่างๆกว่า 50 ปี จัดขึ้นทุกวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมส่วมรวมถึงความสำคัญของโรคไอบีดี สำหรับประเทศไทย ชมรมเพื่อนผู้ป่วยไอบีดี (IBDfriends) ร่วมกับชมรมลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย และโครงการอุ่นใจเมื่อใกล้แพทยสมาคม ได้ร่วมกันจัดงาน Thailand World IBD Day ขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ภายในงานได้มีการให้ความรู้ในการดูแลตัวเองเมื่อเป็นโรคไอบีดีให้กับผู้ป่วยและญาติโดยแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีกิจกรรม Voice of IBDfriends ซึ่งเป็นการส่งเสียงสะท้อนจากมุมของผู้ป่วย และยังมีการถามคำถามเรื่องความรู้เกี่ยวกับโรคไอบีดี

ซึ่งท่านสามารถดูคำถามและความรู้ที่เกิดขึ้นได้ที่ลิ้งค์นี้ครับ

คำถามและความรู้ในกิจกรรมวันสากลโรคไอบีดี (World IBD Day)