ภายในงานได้มีการให้ความรู้ในการดูแลตัวเองเมื่อเป็นโรคไอบีดีให้กับผู้ป่วยและญาติโดยแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีกิจกรรม Voice of IBDfriends ซึ่งเป็นการส่งเสียงสะท้อนจากมุมของผู้ป่วย และยังมีการถามคำถามเรื่องความรู้เกี่ยวกับโรคไอบีดี

ซึ่งท่านสามารถดูคำถามและความรู้ที่เกิดขึ้นได้ที่ลิ้งค์นี้ครับ
คำถามและความรู้ในกิจกรรมวันสากลโรคไอบีดี (World IBD Day)