กิจกรรมกลุ่มผู้ป่วยโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง จัดตั้งและแถลงข่าวในวันที่ 15 มกราคม 2562 แพทยสมาคมฯ ร่วมกับ ชมรมลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่

ได้มีกิจกรรมแถลงข่าวเกี่ยวกับโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังและชมรม ผู้ป่วยลำไส้อักเสบเรื้อรังภายใต้ชื่อ "ไอบีดีมีเพื่อน" ซึ่งเป็นหนึ่ง ในกิจกรรมของโครงการอุ่นใจเมื่อใกล้แพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์ ให้มีการจัดตั้งชมรมผู้ป่วยขึ้นโดยมีแพทย์เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ ความรู้ และแนวทางในการรักษาดูแลสุขภาพให้แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและญาติ ตลอดถึงบุคคลทั่วไป เพื่อให้ช่วยเหลือตัวเอง และเพื่อนร่วมชมรมณ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์